Buller

Buller och höga ljudnivåer är ett utbrett miljöhälsoproblem som påverkar många människor i Sverige, både barn och vuxna. Buller är enkelt uttryckt oönskat ljud, dvs. ljud som människor känner sig störda av. Men även önskade ljud såsom musik kan bli störande eller påverka hörseln om ljudnivån är för hög.

 

Buller och höga ljudnivåer påverkar människors hälsa på olika sätt beroende på t.ex. vilken typ av buller det gäller, vilken styrka det har och vilka frekvenser det innehåller, hur det varierar över tid och vilken tid på dygnet det uppstår. Höga ljudnivåer kan orsaka hörselskador i form av exempelvis hörselnedsättning, tinnitus och ljudöverkänslighet. Buller kan bl.a. medföra sömnstörningar och öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom höjt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke. Buller kan även inverka på talförståelsen och kommunikationen, försvåra inlärning och ge en sämre prestation. Höga bullernivåer kan också bli ett hinder för en god livskvalitet genom att exempelvis aktiviteter, vila, avkoppling eller sömn störs.


Hur kan vi hjälpa dig?

Vi kan  bl a. hjälpa er med att mäta och dokumentera nedanstående

- Industribuller t ex bullermätning av industri eller bostadsfläktar.  

- Efterklang (RT60) och transmissionsförluster i bostäder och övriga byggnader.

- Buller i och i anslutning till bostäder och byggnader.


All mätning sker enlighet med lagar, standarder, allmänna förordningar och regelverk såsom t ex
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2005:16

- Boverket Allmänna råd 2008:1

- Plan- och bygglag (2010:900) 

- Boverket Byggregler BBR

samt i dessa föreskrifter angivna mätstandarder och vi arbetar självklart med kalibrerad utrustning för spårbarhet mot adekvata standarder.


Vibrationer hand-arm & helkropp


Vibrationer är ett vanligt problem i jobbet. Förutom fordon som traktorer och grävmaskiner finns över en miljon borrmaskiner, gräsklippare, motorsågar, slipmaskiner och andra vibrerande redskap på svenska arbetsplatser.

Vanliga orsaker till vibrationer är skakningar från motorer, obalans i roterande delar, ojämn friktion och tandmönster hos kugghjul.

Vibrationer från verktyg kan ge övergående besvär. Det kan vara att man tappar känseln i händerna eller blir trött i armen. De kan också ge bestående skador i muskler, nerver och blodkärl. En typisk vibrationsskada är "vita fingrar". Det är när blodförsörjningen till fingrarna har skadats efter längre arbete med vibrerande maskin.

Vibrationer av hela kroppen kan ge ont i muskler, huvudvärk och yrsel. Bestående skador är till exempel ont i rygg, axlar och nacke. Helkroppsvibrationer är vanligast för den som kör ett fordon.

 

Mark- och Strukturvibrationer

Vid sprängning eller när tunga fordon färdas på spår eller väg kan det i vissa fall generas vibrationer i marken. När marktypen är relativt mjuk, som till exempel lera eller silt, så kan vibrationerna fortplantas i marken och leda till vibrationer inärliggande byggnader. 
Vibrationerna kan beskrivas antingen som en förskjutning, en hastighet eller en acceleration, och mäts vanligtvis i tre riktningar med  givare placerad på aktuell byggnadsstruktur t ex på golv eller grundsockel . Hur kan vi hjälpa dig?


Vi kan bl a. hjälpa er med att mäta och dokumentera nedanstående:

- Markvibrationer och ljudstötvågor under spräng- eller anläggningsarbete.

- Strukturvibrationer. 

- Hand/arm eller helkroppsvibrationer från handverktyg eller anläggningsmaskiner.

- Modal- och deflektionsanalyser av strukturer.

- Töjningsmätning  & Spänningsanalyser av strukturer.


All mätning sker enlighet med lagar, standarder, allmänna förordningar och regelverk såsom t ex
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:15

- Svensk Standard SS 4604866:2011

   "Vibration och stöt – riktvärden för sprängningsinducerade vibrationer i byggnader"

- Svensk standard SS 02 52 10
   ”Vibration och stöt – Sprängningsinducerade luftstötvågor – Riktvärden för byggnader”

- Boverket Allmänna råd 2008:1

- Plan- och bygglag (2010:900) 

- Boverket Byggregler BBR
samt i dessa föreskrifter angivna mätstandarder och vi arbetar självklart med kalibrerad utrustning för spårbarhet mot adekvata standarder.