Vi vill vara helt öppna med vår prissättning och erbjuder därför alltid fasta priser som tål att jämföras. Inga dolda avgifter eller osäkra fakturabelopp.  Vi vill gärna hjälpa er att  budgetera rätt.

 

Mätuppdrag/konsulttjänst:

Vi är mer än gärna med och genomför mätningar på plats, se nedan för prissättning .

- 1 dags mätuppdrag : 6 800 kr + moms. Därefter påförs 5900 kr + moms/ytterligare dag alt. 850 Kr/tim +moms (löpande kostnad) 

- Milersättning tillkommer med 18,5 kr/mil + 1500 kr i framkörningsavgift som givetvis  bara betalas en gång /uppdrag.

- All mätinstrumentering ingår givetvis vid mätuppdrag där vi närvarar.

 


Rapporter:


En mätning utan rapport saknar i regel legitimitet eller värde. Vi erbjuder rapporter två nivåer beroende på ert behov


- Rapport enkel: Kortfattad presentation av kund, leverantör, sensorer och mätdata i tabell eller graf : 1650 kr +moms.

- Rapport avancerad: Utförlig rapport med sammanfattning, metodbeskrivning med foton, analys ( tex frekvensanalys, PSD, SRS mm)
   och mätresultat mm: 3150 kr +moms (bra att ha vid t ex  myndighetskontakter mm) .

 


Instrumenthyra (kortaste hyresperiod är 7 dagar)


Vid längre mättider kan det Ibland vara enklare och billigare att hyra mätinstrument. Vid hyra hos oss ingår alltid försäkrning och tydlig dokumentation av funktion och montering. Vi hyr ut IP67 klassade treaxiella högkänliga vibrationsgivare och ljudnivågivare som kan anslutas till wifi eller 4g router för strömning av data. Vi kan givetvis hjälpa till med allt från installation till dataanalys och rapportering, se nedan för prissättning. 


- Korttids-Hyra (upp till 14 dgr) av 3-axiell IP67 vibrationsgivare eller IP67 ljudnivågivare : 790/dygn och enhet +moms.
  Vill du att vi monterar och startar upp  enheten/enheterna*** tillkommer kostnader på  850 Kr/tim +moms + milersättning och
  omfattar montage, igångsättning och extrahering av data samt nedplockning av mätinstrument för de antal enheter ni hyrt.

- Långtids-hyra (över 14 dgr) av 3-axiell IP67 vibrationsgivare eller IP67 ljudnivågivare: 590kr /dygn +moms alt. 9 900 kr/ mån* +moms. 
    Vill du att vi monterar och startar upp  enheten/enheterna*** tillkommer kostnader på  850 Kr/tim +moms + milersättning och
    omfattar montage, igångsättning och extrahering av data samt nedplockning av mätinstrument förde antal enheterni hyrt.

- Vid långtids-hyra av en 2:a enhet eller fler debiteras en kostnad av 390kr/dygn och enhet +moms alt 6 900 kr/ mån* och
   enhet +moms.
 

- Vid långtids-hyra > 2 mån ingår alltid montage, igångsättning och extrahering av data samt nedplockning av mätinstrument*** 

 

- Vid Hyra > 6 mån utgår alltid rabatt om 20% (gäller ej konsulttimmar!).

- Vid årshyra* utgår alltid rabatt om 40% (gäller ej konsulttimmar!).

- Abonnemangsavtal för löpande månadsvis resultatrapport**: 1500 kr/kund(enkel) och månad resp. 3000 kr/kund(avancerad) och
  månad (Ingen begränsning av antal system ).
  För rapportering var 14.e dag utgår en extra kostnad på 800 kr/kund(enkel) och månad resp.  1600 kr/kund(avancerad) och månad.


* Hyran regleras månadsvis. 

** Vi ombesörjer nedladding av data samt analys och sänder er en resultat rapport varje månad.

***Denna tjänst erbjuds f.n. enbart i västra sverige samt jönköpingsregionen. Kontakta oss för mer information.

 

All data sparas ned på ett USB minne efter det att uppdraget slutförts och och bifogas slutrapport. Vid längre mätuppdrag lagras datan på vär server eller i molntjänst under längst 1 år. Önskas längre lagringstid gäller särskild överenskommelse.


 Kontakta oss gärna för en offert som tål att jämföras.